Lasersvetsning

Industriell 3D Printing

Lasermärkning

Oförstörande provning

 • Lasersvetsning

  Fördelarna med lasersvetsning är många men framförallt så handlar det om den ringa värmepåverkan vilket i sin tur för med sig minskad deformation.

 • Lasermärkning

  Lasermärkning är en snabb metod, Användbart vid spårbarhet med löpnummer, logotyper på märkesvaror streckoder/Datamatrix.

 • 3D-Printing

  3D-Printing kallas för Additive Manufacturing,AM, och metoden kommer i framtiden vara en väl erkänd metod för tillverkning av komplexa detaljer

 • OFP

  Oförstörande provning av magnetiska material (MT) och omagnetiska material (PT)
  används för att hitta sprickor i t.ex Svetsar, härdade detaljer etc.

Lasertech LSH AB

Lasertech startade sin verksamhet år 2000 beläget på Bofors Industriområde med målsättningen att bli ett av de ledande företagen inom Laserbearbetning.....

Läs mer