Våra referenser

Under många år har vi strävat efter att bli ledande inom Lasersvetsning och vi insåg tidigt att detta mål kan bara nås med 3 viktiga resurser, Kompetent Personal, Modern Maskinpark och framför allt :Kunder med engangemang och förståelse för förändring.

Våra kunder är väldigt ofta med i utvecklingen av oss som företag eftersom kravbilder ser olika ut beroende på produkternas användningsområden.

Vi tillverkar för kunders räkning detaljer till Fordonsindustrin, både lätta och tunga fordon.

Vi jobbar inom området medicin och då framförallt artiklar som återfinns i processindustrin som tillverkar läkemedel

Segelbåtar innehåller vissa detaljer vi tillverkar.

Försvarsindustrin har alltid funnits i Karlskoga och det vore udda att inte leverera högkvalitets svetsning även till detta segment.

 

Våra kunder idag

är välrenomerade företag inom Sveriges elit som har utgjort kärnan i svensk industri under många år.

Referenser kan lämnas på begäran

Verksamhetsbrancher

Försvar, Fordon, Offshore, Vitvaror, Maskinelement, Sjöfart, Kärnkraft, Maskinkomponenter etc.