Oförstörande provning

Oförstörande Provning (OFP) är en provningsmetod som,
utan att förstöra eller deformera materialet, kontrollerar svetsade konstruktioner, härdade detaljer, smidda ämnen
och bearbetade material efter felaktigheter, t.ex.sprickor, porer och bindfel, på eller strax under ytan.

OFP som används hos oss är metoderna PT och MT.

PT står för Penetrantprovning och MT för Magnetpulverprovning.

PT används för icke magnetiska material såsom Aluminium, Titan, Rostfria material etc. och MT används för magnetiska material såsom "svarta" material och Halvaustenitiska material

Personal

Företaget har 2st Certifierade nivå II operatör i metoden MT och 4st Certifierade operatörer i metoden PT

Vi har även tillgång till Nivå 3 personal i samarbete med CSM