Utökad 3D-Printing

I November installeras en 3:e 3D Printer, denna gång en Arcam med EB teknik, även denna för utskrifter i metall.

Detta sker i nära samarbete med bl.a. Örebro Universitet och Saab.

Läs mer: http://www.oru.se/Nyheter/Nyhet/3D-samarbete-lyfter-forskning-och-industri/

Tillbaka