Svets- och kvalitetstekniker

Thomas Carlsson börjar hos Lasertech LSH AB på en helt ny befattning som ansvarig svets- och kvalitetstekniker. Thomas börjar hos oss den 14/8-2017. Den nya befattningen är ett led i vår ambition att utveckla organisation och verksamhet.
Vi ser denna roll som mycket viktig för den fortsatta utvecklingen av vårt erbjudande till både befintliga och nya kunder. Thomas har en mycket gedigen bakgrund med mer än 30-år från svetsindustrin. Han har varit anställd på ESAB med fokus på ny- och vidareutveckling av svetsutrustningar. Thomas innehar IWS-certifikat.

Tillbaka