Nyutbildad personal MT

Nu har vi utbildat en ny resurs inom Oförstörande provning i metoden MT nivå II.

-Styrkan att ha 2 operatörer är bra för oss och våra kunder då flexibiliten och backupen finns.

Tillbaka