Ny Installation

Nu är våran nya Laser installerad med tillhörande Robotcell och trådmatarsystem.

Lasern är en Trumpf 8kW Disklaser med tillhörande trådmatarsystem för svetsning med tillsatsmaterial i framförallt Aluminium

Provsvetsning är utfört med nya lasern där vi jämfört svetshastigheter med den äldre lamp-pumpade lasern på 4kW och vi kan konstatera att en tredubbling av svetshastighet ger samma svetsresultat som tidigare med avseende på svetsdjup.

Stumfog med svetsdjup på 4,8mm svetsades med 94mm/sekund, 5,64m/minut.

Blir en intressant fortsättning.......

Tillbaka