Laserhärdning

Att härda med laser är med största sannolikhet något som kommer att komma mer och mer i framtiden.
Fördelar med Laserhärdning är bl.a. väl anpassad och kontrollerad energitillförsel, minimal deformation, sista steget vid tillverkning samt att den är selektiv. Typiska resultat vid Laserhärdning är, 500W i effekt.

Några exempel på uppmätt hårdhet i olika material före och efter härdning;
SS1312, 120HV1 före och 400HV1 efter
SS1650, 200HV1 före och 850HV1 efter
SS2140, 220HV1 före och 810HV1 efter
Gråjärn, 200HV1 före och 750HV1 efter
Borstål,  200HV1 före och 550HV1 efter