Vår verksamhetspolicy

Lasertech LSH AB är ett företag som på legobasis svetsar och graverar med laserteknik, 3D-printar industriprodukter och utför en del konventionell svetsning. Vi arbetar också med oförstörande provning med metoderna PT och MT.

Vårt åtagande är att vara en samarbetspartner som med rätt kvalitet, med rätt pris och rätt leveransprecision samt ett aktivt miljöarbete tillgodoser våra kunders och intressenters behov och förväntningar.

Vi arbetar med ständiga förbättringar för att säkerställa att vi förebygger och minimerar vår miljöpåverkan samt utvecklar verksamheten och vårt ledningssystem.

Vi håller oss uppdaterade om och följer miljölagstiftning och andra krav som gäller för vår verksamhet. I våra kontakter med kunder och leverantörer verkar vi också för att dessa strävar efter att på bästa sätt stötta vårt miljöarbete.

Karlskoga 16-02-10

Håkan Holmqvist